E-commerce

  • Ciągły rozwój technologii pozwala na zdalne świadczenie usług. Działaj zgodnie z trendami i dopasuj biznes do rynkowych potrzeb.
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podmiotom z branży e-commerce. Oferujemy kompleksowe wsparcie w obrębie zawierania umów i świadczenia usług drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i opiniowania regulaminów świadczenia usług e-commerce oraz polityki cookies. Zapewniamy zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami chroniącymi interesy konsumentów. Wspieramy klientów we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań, gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisów internetowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(330)