Compliance i AML

  • Wprowadź skuteczny model zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz wdrażania działań prewencyjnych.
  • W ramach działu compliance i AML zapewniamy kompleksową obsługę w tworzeniu wewnątrzkorporacyjnych systemów kontroli. Nasze wsparcie opiera się na efektywnym doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym oraz na zapewnieniu zgodności struktury i charakteru organizacji z regulacjami prawnymi. Doradzamy naszym klientom w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz systemów ochrony sygnalistów. W ramach świadczonych usług prowadzimy szkolenia z zakresu compliance dla pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(323)