Aktualności

XI Ogólnopolskie Regaty im. Henryka Strzeleckiego

XI Ogólnopolskie Regaty im. Henryka Strzeleckiego

Dnia 8 lipca 2024 roku na Jeziorze Kierskim odbyły się – zgodnie z wieloletnią już tradycją – XI Ogólnopolskie Regaty im. Henryka Strzeleckiego w klasie Sigma o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu mec. Henryka Kuligowskiego.

Wygrane sprawy dotyczące rozliczenia kaucji gwarancyjnych

Wygrane sprawy dotyczące rozliczenia kaucji gwarancyjnych

Dnia 17 maja 2024 roku oraz dnia 5 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał dwa w całości korzystne dla Klienta Kancelarii wyroki dotyczące roszczeń o zwrot kaucji gwarancyjnych w ramach umów o roboty budowlane.

Oddalenie powództwa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.

Oddalenie powództwa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.

Dnia 3 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze oddalił w całości wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii powództwo oparte na przepisie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, który reguluje odpowiedzialność członków zarządu względem wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w przypadku niewypłacalności tej spółki.

Korzystny wyrok w sprawie o zapłatę kar umownych

Korzystny wyrok w sprawie o zapłatę kar umownych

Dnia 9 maja 2024 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok oddający w całości wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii powództwo o zapłatę kar umownych, sięgających wraz z żądanymi odsetkami oraz kosztami procesu 300.000 PLN.

Prawomocna wygrana w sprawie wypadku kolejowego

Prawomocna wygrana w sprawie wypadku kolejowego

W dniu 10 maja 2024 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie prawomocne oddalił skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii powództwo o zapłatę odszkodowania obejmującego naprawienie szkód będących następstwem wypadku kolejowego.  

Konferencja Pangea Net w Kolding

Konferencja Pangea Net w Kolding

Przedstawiciele naszej Kancelarii –  dr. Mirosław Babiaczyk, Maciej Olejniczak, Tytus Niewczyk and Maria Gawecka w zeszłym tygodniu (30 maja – 1 czerwca) uczestniczyli w dorocznej konferencji Pangea Net w Kolding, której gospodarzem była duńska kancelaria partnerska -Andersen Partners Advokatfirma.