Aktualności

Obszerne zmiany w Kodeksie Pracy

Obszerne zmiany w Kodeksie Pracy

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu Pracy uchwalona przez Sejm dnia 9 marca 2023 r. Nowelizacja ma doniosłe znaczenie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Ustawa regulująca działalność lombardową

Ustawa regulująca działalność lombardową

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił Ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Celem tej ustawy jest kompleksowe uregulowanie dynamicznie rosnącego sektora pożyczek udzielanych osobom prywatnym „pod zastaw” rzeczy ruchomych oraz ochrona interesów konsumenta jako pożyczkobiorcy.

Sprzedaż Centrum Handlowego Europa Centralna

Sprzedaż Centrum Handlowego Europa Centralna

W dniu 29 marca 2023 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy wsparciu zespołu prawa nieruchomości Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy podpisany został akt notarialny obejmujący umowę sprzedaży Centrum Handlowego Europa Centralna.

Rozwój usług compliance Kancelarii

Rozwój usług compliance Kancelarii

Odpowiadając na rosnące potrzeby i oczekiwania Klientów Kancelarii działających w coraz bardziej niestabilnym i nieprzewidywalnym otoczeniu prawnym Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. rozwija ofertę usług w obszarze compliance, poprzez przeprowadzanie kompleksowych audytów przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Pozew przeciwko Lasom Państwowym

Pozew przeciwko Lasom Państwowym

Prawnicy działu procesowego Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. reprezentują Klienta Kancelarii – spółkę produkcyjną należącą do międzynarodowego koncernu – w sporze z Lasami Państwowymi na tle rozliczenia gwarancji bankowych. Wartość roszczeń sięga 1.000.000 PLN.

Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń

Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń

W styczniu 2023 r. Sąd Najwyższy podjął dwie istotne uchwały mające znaczenie z procesowej perspektywy dochodzenia roszczeń o zapłatę.