Aktualności

Zmiany prawne ważne dla rynku finansowego

Zmiany prawne ważne dla rynku finansowego

Dnia 6 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa ta wprowadza zmiany w Kodeksie cywilny, Kodeksie Postępowania Cywilnego, Kodeksie Karnym, Prawie bankowym oraz innych aktach prawnym mające na celu lepszą ochroną pożyczkobiorców.

Ugoda o wartości 500.000 EUR

Ugoda o wartości 500.000 EUR

Dnia 28 października 2022 r. przy udziale prawników działu procesowego Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarta została pozasądowa ugoda pomiędzy Klientem Kancelarii a jego kontrahentem.

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 6 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Zmiana ustawy o prawach konsumenta

Zmiana ustawy o prawach konsumenta

Dnia 6 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów.

Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dnia 14 lipca 2022 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt związany jest z obowiązującą obecnie tzw. zasadą „10h”, która w praktyce niemal całkowicie blokuje powstawanie nowych elektrowni wiatrowych w Polsce.

Skuteczne negocjacje kontraktu o wartości 35 milionów EUR

Skuteczne negocjacje kontraktu o wartości 35 milionów EUR

W sierpniu prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, reprezentujący jednego z Klientów Kancelarii – spółkę z branży budowlanej specjalizującą się w wykonywaniu obiektów magazynowanych i przemysłowych – z sukcesem doprowadzili do końca negocjacje dotyczące umowy o roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące obiekt, którego wartość wraz z zainstalowaną technologią przekracza 100 milionów EUR.