Aktualności

Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń

Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń

W styczniu 2023 r. Sąd Najwyższy podjął dwie istotne uchwały mające znaczenie z procesowej perspektywy dochodzenia roszczeń o zapłatę.

Korzystny wyrok w sporze o pozwolenie na budowę

Korzystny wyrok w sporze o pozwolenie na budowę

Dnia 12 stycznia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał w całości argumentację podnoszoną prze prawników Kancelarii i oddalił skargę wymierzoną w posiadane przez Klienta Kancelarii pozwolenie na budowę wniesioną przez wspólnotę mieszkaniową.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

W 2023 r. spodziewać się należy prawdziwej rewolucji w prawie pracy. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem aktualnych zmian.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze I NSNc 433/21 Sąd Najwyższy – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydał wyrok oddalający skargą nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku częściowo oddalającego powództwo skierowane przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez pracownika, który wcześniej uzyskał wyrok zasądzający od spółki wynagrodzenie z pracę, którego jednak z uwagi na niewypłacalność spółki nie zdołał wyegzekwować.

Obszerne zmiany w prawie konsumenckim

Obszerne zmiany w prawie konsumenckim

Przełom lat 2022 i 2023 przyniósł ze sobą szereg zmian dotyczących praw konsumentów, związanych z transpozycją dyrektyw UE do polskiego porządku prawnego. Z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą bowiem w życie dwie ustawy zmieniające ustawę o prawach konsumenta, a także Kodeks Cywilny, ustawę Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty normatywne.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Państwo,

w imieniu całego zespołu Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy oraz sieci Pangea Net życzymy Państwu, aby nadchodzący okres świąteczny był czasem odpoczynku, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.