Ochrona konkurencji

Porozumienia antykonkurencyjne potrafią zrujnować przedsiębiorcę. Podobnie jak nieuczciwy konkurent rynkowy. Wykorzystaj możliwości jakie stwarza prawo ochrony konkurencji. Przedstawiamy skuteczne narzędzia zapobiegania nieuczciwej konkurencji i zwalczania jej skutków. Chronimy przed zarzutami o udział w porozumieniach antykonkurencyjnych.

Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(326)