Sukcesja i ochrona majątku

  • Przemyśl i odpowiednio zabezpiecz sukcesję przedsiębiorstwa. Zadbaj o ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie strategicznego planowania sukcesji pokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa. Wspieramy w zakresie planowania form zarządzania przedsiębiorstwem w związku z sukcesją  oraz opracowywania strategii zarządzania przedsiębiorstwem na wypadek śmierci. Doradzamy w kwestii sporządzenia testamentu, uwzględniając analizę relacji majątkowych i rodzinnych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(339)