Anna Walczak

Konsultant prawny

Anna Walczak
Anna Walczak

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek oraz grup kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży transportowej, budowlanej, produkcyjnej oraz szkół wyższych. Zakres jej specjalizacji obejmuje również zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Wspiera klientów także w sporach sądowych, w tym również na drodze sądowej.

Ukończyła kurs Legal English. Prelegentka konferencji naukowych oraz autorka publikacji o tematyce prawa ubezpieczeń.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Język angielski.

  • założenie z sukcesem licznych podmiotów gospodarczych, w sposób tradycyjny oraz przy pomocy systemu teleinformatycznego S24,
  • prowadzenie bieżącej obsługi podmiotów z kapitałem krajowym i zagranicznym,
  • sporządzenie szeregu wielojęzycznych dokumentów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów korporacyjnych oraz umów pomiędzy przedsiębiorcami,
  • doprowadzenie do skutecznej rejestracji zmian wewnątrzkorporacyjnych licznych podmiotów gospodarczych z różnych branż.
Anna Walczak
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(296)