Anna Walczak

Aplikantka radcowska

Anna Walczak
Anna Walczak

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek oraz grup kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży transportowej, budowlanej, produkcyjnej oraz szkół wyższych. Zakres jej specjalizacji obejmuje również zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Wspiera klientów także w sporach sądowych, w tym również na drodze sądowej.

Ukończyła kurs Legal English. Prelegentka konferencji naukowych oraz autorka publikacji o tematyce prawa ubezpieczeń.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Język angielski.

  • założenie z sukcesem licznych podmiotów gospodarczych, w sposób tradycyjny oraz przy pomocy systemu teleinformatycznego S24,
  • prowadzenie bieżącej obsługi podmiotów z kapitałem krajowym i zagranicznym,
  • sporządzenie szeregu wielojęzycznych dokumentów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów korporacyjnych oraz umów pomiędzy przedsiębiorcami,
  • doprowadzenie do skutecznej rejestracji zmian wewnątrzkorporacyjnych licznych podmiotów gospodarczych z różnych branż.
Anna Walczak
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(296)