Energetyka oraz OZE

  • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenie kancelarii. Dowiedz się więcej o obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w tym wsprawach o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Występujemy w imieniu klientów w spawach dotyczących uzgadniania i zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych. Wspieramy klientów w bieżącym prowadzeniu działalności, w tym w realizacji obowiązków sprawozdawczych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestycji w zakresie budowy i eksploatacji farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych (OZE) Zabezpieczamy prawa do terenu i uzyskujemy pozwolenia administracyjnoprawne niezbędne do budowy i eksploatacji instalacji.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(336)