Wojciech Petrykowski

Doktorant

Wojciech Petrykowski
Wojciech Petrykowski

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym i prawie cywilnym. Prowadzi obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego klientów Kancelarii. Zajmuje się również sprawami z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czynny członek Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnik Studiów Podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Język angielski i niemiecki.

  • stworzenie licznych opinii i dokumentów prawnych, w szczególności z zakresu prawa nieruchomości oraz postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • przeprowadzenie obszernych analiz prawnych,
  • uczestnictwo w licznych postępowaniach administracyjnych,
  • wspieranie podmiotów gospodarczych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • niezliczone, skutecznie przeprowadzone windykacje należności.
Wojciech Petrykowski
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(2726)