Wojciech Petrykowski

Konsultant prawny

Wojciech Petrykowski
Wojciech Petrykowski

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym i prawie cywilnym. Prowadzi obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego klientów Kancelarii. Zajmuje się również sprawami z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czynny członek Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnik Studiów Podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Język angielski i niemiecki.

  • stworzenie licznych opinii i dokumentów prawnych, w szczególności z zakresu prawa nieruchomości oraz postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • przeprowadzenie obszernych analiz prawnych,
  • uczestnictwo w licznych postępowaniach administracyjnych,
  • wspieranie podmiotów gospodarczych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • niezliczone, skutecznie przeprowadzone windykacje należności.
Wojciech Petrykowski
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(2726)