Podatki

  • Dowiedz się, jak prawo podatkowe i wynikające z niego obciążenia wpływają na Twoją działalność gospodarczą. Poznaj rozwiązania dopasowane do Twojej firmy.
  • Oferujemy fachowe i dostosowane do potrzeb wsparcie w zakresie podatków. Przygotowujemy koncepcje zabezpieczenia podatkowego planowanych przedsięwzięć oraz inwestycji, z uwzględnieniem ewentualnego zaangażowania podmiotów prowadzących działalność na terenie innych państw. Doradzamy w kwestii wyboru optymalnej formy prawnej spółki inwestycyjnej (SPV), zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i redukcji ryzyka gospodarczego. Z sukcesami reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(96)