Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości

  • Zapewnij sobie wsparcie w razie trudności finansowych lub zakończenia działalności.
  • Wspieramy przedsiębiorców, wierzycieli, syndyków i zarządców. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych umożliwia świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie optymalizacji stosunków prawnych przedsiębiorcy, w tym restrukturyzacji zadłużenia. W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów przed podmiotami prowadzącymi postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne na każdym etapie postępowania.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(324)