Dariusz Skrocki

Senior partner | Radca prawny | Wspólnik zarządzający

Dariusz Skrocki
Dariusz Skrocki

Specjalizuje się w transakcjach przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem klientów polskich i zagranicznych. Obszar jego specjalizacji obejmuje również prowadzenie postępowań sądowych.

Język angielski.

  • przeprowadzenie licznych transakcji M&A, w tym wielomilionowych fuzji i przejęć o charakterze transgranicznym,
  • kompleksowa obsługa prawna inwestycji z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego,
  • zakończenie z sukcesem setek postępowań sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych,
  • świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych i rolnych,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych.
Dariusz Skrocki
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(68)