Dariusz Skrocki

Senior partner | Radca prawny

Dariusz Skrocki
Dariusz Skrocki

Specjalizuje się w transakcjach przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem klientów polskich i zagranicznych. Obszar jego specjalizacji obejmuje również prowadzenie postępowań sądowych.

Język angielski.

  • przeprowadzenie licznych transakcji M&A, w tym wielomilionowych fuzji i przejęć o charakterze transgranicznym,
  • kompleksowa obsługa prawna inwestycji z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego,
  • zakończenie z sukcesem setek postępowań sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych,
  • świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych i rolnych,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych.
Dariusz Skrocki
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(68)