Gospodarowanie odpadami

  • Znajdź sposób na odpady! Sięgnij po eksperckie wsparcie dla dobra Twojej firmy i środowiska.
  • Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w kwestiach związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, gruntów wodnych i leśnych. Doradzamy w zakresie rozwiązań prawnych związanych z recyklingiem. Świadczymy usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustaw dotyczących gospodarki komunalnej i usług komunalnych, w tym w szczególności gospodarki odpadami.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(333)