Zatrudnienie

  • Skorzystaj z kompleksowego doradztwa w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Wspieramy pracodawców w zatrudnianiu pracowników, w tym cudzoziemców, dokonywaniu zmian kadrowych, czy rozwiązywaniu umów o pracę. Specjalizujemy się również we wdrażaniu rozwiązań związanych z uelastycznieniem zatrudnienia pracowników. Dotyczy to optymalizacji form zatrudnienia, stosownej do sytuacji rynkowej pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanego natężenia pracy w poszczególnych okresach oraz w tzw. sytuacjach kryzysowych. W ramach naszej działalności bierzemy udział w negocjacjach układów zbiorowych pracy i w rozmowach ze związkami zawodowymi. Chronimy tajemnicę przedsiębiorstwa i zabezpieczamy pracodawców przed nieuczciwą działalnością konkurencyjną pracowników.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(94)