dr Anna Elżbieta Nieć

Radca prawny | Doktor nauk prawnych

dr Anna Elżbieta Nieć
dr Anna Elżbieta Nieć

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie ochrony środowiska i gospodarce odpadami. Zakres jej specjalizacji obejmuje również systemy zarządzania jakością oraz zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada kompetencje głównego specjalisty do spraw BHP.

Absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła Program MBA in Quality Management Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania, podyplomowych studiów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podyplomowego studium menedżerskiego w zakresie zarządzania wizerunkiem i promocją przedsiębiorstw.

Autorka pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii dotyczącej szkód w powierzchni ziemi, a także autorka i współautorka licznych publikacji prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska. Jest liderem zarządzania zmianą i optymalizacji procesów z biegłą znajomością metodyki DMAIC (posiada certyfikat SixSigma Black Belt), a także audytorem wiodącym systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (z certyfikatem Bureau Veritas), jak i audytorem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

Stypendystka Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

  • wieloletnie doświadczenie w problematyce ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń w zakresie korzystania ze środowiska, a także ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • stworzenie licznych komentarzy praktycznych i opinii z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • sporządzenie licznych checklist w obszarze prawa ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla programów compliance.
dr Anna Elżbieta Nieć
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(235)