Tytus Niewczyk

Adwokat

Tytus Niewczyk
Tytus Niewczyk

Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań compliance mających na celu zabezpieczenie firm i osób nimi zarządzających oraz w opracowywaniu strategii i reprezentacji w sprawach karnych-gospodarczych. W ramach swojej specjalizacji zajmuje się nadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (branża produkcyjna – spożywcza, kosmetyczna, przemysł specjalistyczny i nowe technologie) oraz reprezentuje podmioty zagraniczne w ramach ich aktywności biznesowej na rynku polskim, w tym w zakresie inwestycji typu greenfield.

Język angielski.

  • wdrażanie rozwiązań compliance porządkujących kwestię rozdziału obowiązków, standardów etycznych, polityk postępowania w kilkudziesięciu firmach o różnym profilu działalności,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach karnych oraz karnych-gospodarczych dotyczących zagadnień tzw. white collar crimes (m.in. wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwa na stanowisku kierowniczym, oszustwa/przywłaszczenie na szkodę pracodawcy, opóźnienia w realizacji obowiązków podatkowych),
  • skuteczne wspieranie w wejściu na polski rynek i bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców z Niemiec, Holandii, Litwy i Ukrainy,
  • zapewnianie kompleksowego doradztwa dla kilkunastu klientów z branży produkcyjnej o różnej specjalizacji.
Tytus Niewczyk
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(219)