Tytus Niewczyk

Adwokat

Tytus Niewczyk
Tytus Niewczyk

Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań compliance mających na celu zabezpieczenie firm i osób nimi zarządzających oraz w opracowywaniu strategii i reprezentacji w sprawach karnych-gospodarczych. W ramach swojej specjalizacji zajmuje się nadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (branża produkcyjna – spożywcza, kosmetyczna, przemysł specjalistyczny i nowe technologie) oraz reprezentuje podmioty zagraniczne w ramach ich aktywności biznesowej na rynku polskim, w tym w zakresie inwestycji typu greenfield.

Język angielski.

  • wdrażanie rozwiązań compliance porządkujących kwestię rozdziału obowiązków, standardów etycznych, polityk postępowania w kilkudziesięciu firmach o różnym profilu działalności,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach karnych oraz karnych-gospodarczych dotyczących zagadnień tzw. white collar crimes (m.in. wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwa na stanowisku kierowniczym, oszustwa/przywłaszczenie na szkodę pracodawcy, opóźnienia w realizacji obowiązków podatkowych),
  • skuteczne wspieranie w wejściu na polski rynek i bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców z Niemiec, Holandii, Litwy i Ukrainy,
  • zapewnianie kompleksowego doradztwa dla kilkunastu klientów z branży produkcyjnej o różnej specjalizacji.
Tytus Niewczyk
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(219)