Polska Strefa Inwestycji

  • Odkryj możliwości Polskiej Strefy Inwestycji. Przyspiesz rozwój gospodarczy regionu i skorzystaj z oferowanych zachęt inwestycyjnych.
  • Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji przy wykorzystaniu mechanizmów wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prowadzimy negocjacje z zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz wspieramy w sporządzaniu ofert inwestycyjnych i wniosków o wydanie decyzji o wsparciu. Reprezentujemy inwestorów w postępowaniach dotyczących zmian decyzji o wsparciu oraz wcześniej wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(335)