Fuzje i przejęcia (M&A)

  • Skorzystaj z fachowego wsparcia prawnego przy procesach związanych z przejęciami i przekształceniami spółek.
  • Przed podjęciem przez inwestora ostatecznej decyzji biznesowej dotyczącej fuzji lub przejęcia, przeprowadzamy wszechstronny i wnikliwy audyt prawny podmiotu gospodarczego lub nieruchomości komercyjnej. Doradzamy klientom w zakresie wyboru optymalnej struktury prawnej transakcji. Sporządzamy konieczną dokumentację i doradzamy w procesie negocjacyjnym. W celu uzyskania niezbędnych zezwoleń reprezentujemy klientów przed organami administracji państwowej, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(91)