Inwestycje greenfield

  • Zagwarantuj firmie pełną obsługę prawną nowych inwestycji. Postaw na ekspertów z wieloletnim doświadczeniem doradczym.
  • Od lat doradzamy przedsiębiorcom w zakresie wyboru miejsca i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy pełne wsparcie w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz w pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji. Gwarantujemy pomoc prawną związaną z uzyskaniem wsparcia w ramach polskiej strefy inwestycji.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(322)