Sprawy karne gospodarcze

  • W przypadku zarzutu naruszenia prawa karnego, wybierz pełnomocnika o bogatym doświadczeniu. Skorzystaj z pomocy doradcy, któremu możesz zaufać.
  • Oferujemy reprezentację w postępowaniach karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności dotyczących przestępstw menedżerskich, zarówno przed organami ścigania, jak i sądami. Jednocześnie zapewniamy wsparcie podmiotów pokrzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(341)