Obsługa start-up

  • Zabezpiecz interes pomysłodawców i inwestorów od samego początku prowadzenia działalności. Wybierz elastyczną i kompleksową obsługę prawną Twojego start-upu.
  • Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej działalności, a także formy zatrudnienia pracowników. Wspieramy w procesie założenia i rejestracji spółki oraz przeprowadzamy analizy due dilligence, w tym na potrzeby pozyskania kapitału inwestycyjnego. Reprezentujemy pomysłodawców oraz inwestorów w prowadzonych negocjacjach inwestycyjnych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(332)