Maria Gawecka

Aplikantka radcowska

Maria Gawecka
Maria Gawecka

Specjalizuje się w cywilnym prawie procesowym, prawie własności intelektualnej, a także prawie Unii Europejskiej. Na co dzień wspiera klientów w sprawach bieżących, w tym z zakresu prawa handlowego oraz postępowań sądowych.

Stypendystka Programu Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy). Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w roku akademickim 2021/2022. Laureatka I miejsca w Konkursie im. Profesora Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz wyróżnienia Ministra Edukacji i Nauki za pracę magisterską w 20. edycji Konkursu na pracę naukową na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r.  Aktywna członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Język niemiecki i angielski.

  • stworzenie licznych, wielojęzycznych dokumentów prawnych, w szczególności umów oraz aktów związanych ze zmianami wewnątrzkorporacyjnymi,
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem spraw o charakterze transgranicznym,
  • uzyskanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylającego niekorzystną dla Klienta interpretację podatkową w zakresie stawki podatku od towarów i usług,
  • przeprowadzenie obszernych analiz prawnych obejmujących m.in. ochronę tajemnic przedsiębiorstwaoraz założenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
Maria Gawecka
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(227)