Maria Gawecka

Konsultant prawny

Maria Gawecka
Maria Gawecka
Maria Gawecka

Specjalizuje się w cywilnym prawie procesowym, prawie własności intelektualnej, a także prawie Unii Europejskiej. Na co dzień wspiera klientów w sprawach bieżących, w tym z zakresu prawa handlowego oraz postępowań sądowych.

Stypendystka Programu Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy). Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w roku akademickim 2021/2022. Aktywna członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Język niemiecki i angielski.

  • stworzenie licznych, wielojęzycznych dokumentów prawnych, w szczególności umów oraz aktów związanych ze zmianami wewnątrzkorporacyjnymi,
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem spraw o charakterze transgranicznym,
  • uzyskanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylającego niekorzystną dla Klienta interpretację podatkową w zakresie stawki podatku od towarów i usług,
  • przeprowadzenie obszernych analiz prawnych obejmujących m.in. ochronę tajemnic przedsiębiorstwaoraz założenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
Patrycja Fluder
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(227)