Własność intelektualna i dobra osobiste

  • Zbuduj silną pozycję na rynku. Wykorzystaj prawa autorskie, znaki towarowe oraz patenty, by rozwijać markę i wprowadzać innowacje.
  • Świadczymy kompleksowe usługi polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom z zakresu ochrony praw niematerialnych. Doradzamy, jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa i know-how w relacjach z partnerami biznesowymi i pracownikami. Reprezentujemy klientów w negocjacjach oraz sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych, w tym dobrego imienia i renomy rynkowej osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Wspieramy klientów w opracowywaniu umów licencyjnych i przenoszących prawa własności intelektualnej, uwzględniając specyfikę działalności.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(328)