Sprawy rodzinne

  • Rozwód, podział majątku czy opieki nad dziećmi to nieodłączne elementy codziennego życia, wymagające wyjątkowej empatii i doświadczenia zajmującego się nimi prawnika. Zdaj się na naszych fachowców z zakresu prawa rodzinnego.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu spraw rodzinnych, w tym w szczególności z zakresu spraw rozwodowych, podziału majątku wspólnego czy spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Gwarantujemy wsparcie w wyborze optymalnej formy majątkowego ustroju małżeńskiego. Na zlecenie klienta przygotowujemy dostosowane do jego potrzeb umowy majątkowe małżeńskie. W ramach prowadzonej działalności reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(340)