Spory sądowe i arbitrażowe

  • Zmaksymalizuj szanse Twojej firmy na korzystny przebieg sporu sądowego.
  • Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w zakresie doboru najskuteczniejszej strategii procesowej, która w każdym przypadku uwzględnia założenia i cele klienta . Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • We współpracy z kancelariami prawnymi w ramach sieci PANGEA NET wspieramy naszych klientów w prowadzeniu spraw sądowych i egzekucyjnych poza granicami Polski.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(93)