Ochrona środowiska

  • Uzyskaj niezbędne zezwolenia i zapewnij zgodność prowadzonej działalności z przepisami o ochronie środowiska.
  • Wspieramy klientów w zakresie prawa ochrony środowiska. Sporządzamy szczegółowe analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe podczas transakcji nieruchomościowych fuzji i przejęć. Reprezentujemy klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi w przedmiocie uzyskania i zmiany decyzji oraz pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(337)