Obsługa korporacyjna

  • Wprowadź i wspieraj ład korporacyjny w Twojej organizacji. Zapewnij firmie odpowiednie funkcjonowanie.
  • Wieloletnie doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych oraz indywidualnych przedsiębiorców umożliwia zapewnienie naszym klientom wsparcia korporacyjnego, dostosowanego do ich potrzeb i minimalizującego ryzyka prawne. W ramach obsługi korporacyjnej doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej działalności, a także wspieramy klientów w opracowywaniu umów, aktów wewnątrzkorporacyjnych czy dokumentacji związanej ze zmianami organizacyjnymi.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(87)