Konrad Pniewski

Konsultant prawny

Konrad Pniewski
Konrad Pniewski
Specjalizuje się w prawie procesowych administracyjnym i cywilnym oraz szeroko pojętym prawie obrotu nieruchomościami. Posiada doświadczenie szczególnie w przedmiocie postępowań administracyjnych i sądowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym z udziałem podmiotów publicznych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje też problematyka dóbr osobistych i ich ochrony, administracyjnych kar pieniężnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej wolnych zawodów.
Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Język angielski.
  • sporządzanie projektów pism procesowych na potrzeby postępowań przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
  • opracowywanie strategii procesowej,
  • bieżącą obsługa podmiotów gospodarczych i publicznych.
Konrad Pniewski
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(3229)