Ochrona danych osobowych

  • Upewnij się, że przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dbamy, aby nasi klienci zbierali i przechowywali dane osobowe przestrzegając prawa. Wspieramy klientów w tworzeniu instrumentów zapewniających bezpieczeństwo tego procesu oraz sporządzamy niezbędną dokumentację, gwarantującą zgodność z przepisami przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(325)