Nieruchomości i proces budowlany

  • Wybierz zaufanego doradcę, który zapewni Twojej firmie wszechstronne wsparcie związane z szeroko rozumianym prawem nieruchomości.
  • Przy transakcjach nieruchomościowych pomagamy firmom na wielu etapach: zaczynając od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez wsparcie przy nabyciu nieruchomości, uzyskanie zgód administracyjnych, wsparcie przy zmianach MPZP, aż do formalnego zakończenia budowy. Doradzamy klientom w zakresie najmów komercyjnych, opierając się na posiadanym, kilkunastoletnim doświadczeniu wynikającym ze współpracy z właścicielami i asset managerami nieruchomości komercyjnych.
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(321)