dr Mirosław Babiaczyk

Senior partner | Radca prawny | Wspólnik zarządzający

dr Mirosław Babiaczyk
dr Mirosław Babiaczyk

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie gospodarczym oraz handlowym. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych. Znawca problematyki systemów wsparcia dla nowych inwestycji, w tym pomocy publicznej udzielanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dawniej: Specjalnych Stref Ekonomicznych).

Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy). Autor publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego. Przez wiele lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Język niemiecki, angielski i rosyjski.

  • doprowadzenie do utworzenia kilkuset podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, w tym w szczególności kapitału niemieckiego,
  • kompleksowa obsługa prawna realizacji wielu inwestycji przemysłowych typu greenfield,
  • wsparcie licznych przedsiębiorców w uzyskaniu pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
  • skuteczne negocjacje w wielu projektach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw (transakcje typu M&A) oraz innych kontraktach,
  • przeprowadzenie wielomilionowych transakcji M&A, w tym o charakterze transgranicznym,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych.
dr Mirosław Babiaczyk
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(194)