dr Mirosław Babiaczyk

Senior partner | Radca prawny

dr Mirosław Babiaczyk
dr Mirosław Babiaczyk

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie gospodarczym oraz handlowym. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych. Znawca problematyki systemów wsparcia dla nowych inwestycji, w tym pomocy publicznej udzielanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dawniej: Specjalnych Stref Ekonomicznych).

Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy). Autor publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego. Przez wiele lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Język niemiecki, angielski i rosyjski.

  • doprowadzenie do utworzenia kilkuset podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, w tym w szczególności kapitału niemieckiego,
  • kompleksowa obsługa prawna realizacji wielu inwestycji przemysłowych typu greenfield,
  • wsparcie licznych przedsiębiorców w uzyskaniu pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
  • skuteczne negocjacje w wielu projektach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw (transakcje typu M&A) oraz innych kontraktach,
  • przeprowadzenie wielomilionowych transakcji M&A, w tym o charakterze transgranicznym,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych.
dr Mirosław Babiaczyk
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(194)