Aleksandra Oczkiewicz

Radca prawny

Aleksandra Oczkiewicz
Aleksandra Oczkiewicz

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie spadkowym oraz w prawie i postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Doradza w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami spółek zarówno na etapie prowadzenia negocjacji, jak również przed sądem. Pomaga przy tworzeniu nowych podmiotów prawnych, w szczególności spółek prawa handlowego i fundacji rodzinnych, jak również w procesach ich restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w negocjowaniu, przygotowywaniu oraz egzekwowaniu porozumień o charakterze korporacyjnym i inwestycyjnym.

Język angielski.

  • reprezentowanie klientów w negocjacjach i postępowaniach sądowych z zakresu spraw spadkowych, gospodarczych oraz sporów korporacyjnych,
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach i sporządzanie projektów umów oraz porozumień korporacyjnych i inwestycyjnych,
  • przygotowywanie i wdrażanie koncepcji sukcesyjnych przedsiębiorców,
  • przeprowadzanie procesów przekształceń spółek handlowych,
  • reprezentowanie klientów przy negocjowaniu i dokonywaniu transakcji nabycia / sprzedaży udziałów.
Aleksandra Oczkiewicz
Katarzyna Borówka
Kinga Czaja – Kłos
Monika Kaczmarek
Alesia Zacharkiewicz
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Aleksandra Oczkiewicz
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Wojciech Petrykowski
Konrad Pniewski
Anna Walczak
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(3377)