Aktualności

Uzyskaliśmy uchylenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

Uzyskaliśmy uchylenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

W dniu 24 lipca 2023 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na skutek odwołania złożonego przez prawników zespołu prawa administracyjnego w imieniu Klienta Kancelarii wydał decyzję uchylającą w całości wcześniejszą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą rozbiórkę będącego w budowie obiektu budowlanego i umarzającą postępowanie administracyjne. Decyzja taka jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.  

Pomogliśmy wygrać prestiżowy przetarg „wodorowy”

Pomogliśmy wygrać prestiżowy przetarg „wodorowy”

W lipcu 2023 r. rozstrzygnięty został na korzyść Klienta Kancelarii przetarg, którego przedmiotem było sporządzenie kompleksowej dokumentacji o charakterze studium wykonalności, opisującej możliwość i sposób wybudowania i wdrożenia do działania systemu do produkcji, magazynowania i tankowania wodoru z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej.

Korzystny wyrok w sprawie o ponad 400.000 PLN

Korzystny wyrok w sprawie o ponad 400.000 PLN

W dniu 16 czerwca 2023 r. zapadł korzystany dla Klienta Kancelarii wyrok w sprawie o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane. Roszczenia wraz z kosztami i odsetkami przekraczały 400.000 PLN.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustalił, że utraci on moc obowiązującą po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP

Udział w IX Regatach Żeglarskich im. Henryka Strzeleckiego

Udział w IX Regatach Żeglarskich im. Henryka Strzeleckiego

W dniu 17 czerwca 2023 r. drużyna w składzie dr Mirosław Babiaczyk i r. pr. Filip Nowakowski brała udział w IX Ogólnopolskich Regatach Żegalrskich im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Wygrana w sprawie o wartości ponad 5.000.000 PLN

Wygrana w sprawie o wartości ponad 5.000.000 PLN

W dniu 12 czerwca 2023 r. zapadł korzystany dla Klienta Kancelarii wyrok w sprawie o zapłatę odszkodowania w związku z wykonywaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.