Aktualności

Wygrana z ZUS przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu

Wygrana z ZUS przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu

Dnia 19 marca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na tle składem na ubezpieczenie zdrowotne. Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, w których uchylono decyzję stwierdzającą, że Klient Kancelarii jest dłużnikiem z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany został do zwrotu kosztów postępowania w obu instancjach. Wydany wyrok jest prawomocny. 

Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi

Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi

W dniu 21 marca 2024 roku w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł korzystany dla Klienta Kancelarii wyrok w sprawie o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane. Roszczenia wraz z kosztami i odsetkami przekraczały 400.000 PLN. Wcześniej Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii powództwo. Strona powodowa zaskarżyła wyrok I instancji w drodze apelacji. Po złożeniu przez prawników departamentu procesowego Kancelarii Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy odpowiedzi na apelację oraz przeprowadzeniu rozprawy Sąd Apelacyjny w Łodzi podzielił w całości stanowisko Klienta Kancelarii i apelację oddalił, obciążając stronę powodową kosztami postępowania odwoławczego. Wydany wyrok jest prawomocny.

Spotkanie Grup Roboczych Pangea Net

Spotkanie Grup Roboczych Pangea Net

W styczniu i lutym przedstawiciele naszej kancelarii – dr Michał Matuszczak i adw. Tytus Niewczyk wzięli udział w spotkaniach grup roboczych (Practice Group) w ramach sieci Pangea Net w Dublinie i Pradze.

Wygrany proces o zadośćuczynienie

Wygrany proces o zadośćuczynienie

Dnia 20 lutego 2024 roku Sąd Rejonowy w Słupsku wydał w całości korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok oddalający powództwo obejmujące żądanie zapłaty 50.000 PLN tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

Korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

Dnia 15 lutego 2024 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zapadł korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok dotyczący wykonywania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wygrany proces w arbitrażu budowlanym

Wygrany proces w arbitrażu budowlanym

Dnia 13 lutego 2024 r. zakończyło się zawisłe przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa postępowanie, w którym przeciwko Klientowi Kancelarii, prowadzącemu działalność deweloperską wytoczone zostało powództwo o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Wartość sprawy wraz z kosztami postępowania oraz żądanymi odsetkami przekraczała 250.000 PLN.