Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna działalność nowy, specjalistyczny sąd, którego zadaniem będzie rozpoznawaniem skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Wszystkie skargi rozpoznawane będą w XXIII Wydziale Gospodarczo Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dla wykonawców chcących zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej może to oznaczać, przynajmniej na początku, konieczność dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie, do czasu zapewnienia właściwej obsady kadrowej wydziału.

Wygrany proces na kanwie przedawnienia roszczeń
Skuteczne działanie w sprawie o zapłatę ponad 1.500.000 EUR
Wygrany spór z PZU SA o ponad 1.000.000 PLN
Wygrany przetarg o wartości ponad 1.700.000 PLN
Kolejne korzystne rozstrzygnięcie SKO w Poznaniu
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ochrony dóbr osobistych osób prawnych
Sukces Kancelarii w postępowaniu o zmianę warunków zabudowy
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie skargi pauliańskiej
Uzyskaliśmy uchylenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
Pomogliśmy wygrać prestiżowy przetarg „wodorowy”
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości
Korzystny wyrok w sprawie o ponad 400.000 PLN
Udział w IX Regatach Żeglarskich im. Henryka Strzeleckiego
Wygrana w sprawie o wartości ponad 5