Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dnia 14 lipca 2022 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt związany jest z obowiązującą obecnie tzw. zasadą „10h”, która w praktyce niemal całkowicie blokuje powstawanie nowych elektrowni wiatrowych w Polsce.

Projekt ten zakłada utrzymanie generalnej zasady, zgodnie z którą odległość nowej elektrowni wiatrowej od istniejącego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości planowanej elektrowni wiatrowej. Jednocześnie projekt przewiduje, że odległość ta może zostać wyjątkowo zmieniona przez gminę w ramach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakłada, że z uwagi na kryteria bezpieczeństwa wyznaczona w MPZP odległość w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż 500 m.

W uzasadnieniu projektu wskazano z jednej strony na konieczność zapewnienia usystematyzowanej ochrony prawnej mieszkańcom terenów, w pobliżu których są zlokalizowane tego typu obiekty, z drugiej zaś na wysokie i stale rosnące koszty energii elektrycznej wytwarzanej w sposób konwencjonalny. Ustawa miałaby być więc swego rodzaju kompromisem. Prace legislacyjne nie zostały jednak dotąd podjęte i los projektowanych zmian nie jest znany.

Konferencja Pangea Net w Kolding
Wygrana z ZUS przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi
Spotkanie Grup Roboczych Pangea Net
Wygrany proces o zadośćuczynienie
Korzystny wyrok WSA we Wrocławiu
Wygrany proces w arbitrażu budowlanym
Ponowny sukces Kancelarii przed SKO w Poznaniu
Sukces w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Kolejna wygrana w sprawie o zapłatę
Wygrany proces na kanwie przedawnienia roszczeń
Skuteczne działanie w sprawie o zapłatę ponad 1.500.000 EUR
Wygrany spór z PZU SA o ponad 1.000.000 PLN
Wygrany przetarg o wartości ponad 1.700.000 PLN
Kolejne korzystne rozstrzygnięcie SKO w Poznaniu
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ochrony dóbr osobistych osób prawnych
Sukces Kancelarii w postępowaniu o zmianę warunków zabudowy
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie skargi pauliańskiej
Uzyskaliśmy uchylenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
Pomogliśmy wygrać prestiżowy przetarg „wodorowy”
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości
Korzystny wyrok w sprawie o ponad 400.000 PLN
Udział w IX Regatach Żeglarskich im. Henryka Strzeleckiego
Wygrana w sprawie o wartości ponad 5.000.000 PLN
Konferencja Pangea Net w Anterpii
XXX edycja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
Spotkanie Pangea Net Practice Groups w Barcelonie
Obszerne zmiany w Kodeksie Pracy
Ustawa regulująca działalność lombardową
Sprzedaż Centrum Handlowego Europa Centralna
Rozwój usług compliance Kancelarii
Pozew przeciwko Lasom Państwowym
Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń
Korzystny wyrok w sporze o pozwolenie na budowę
Praca zdalna i kontrola trzeźwości
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.
Obszerne zmiany w prawie konsumenckim
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Ograniczenie dostępu do CRBR
Nowelizacja – przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kontroli konstytucyjności ustawy przez sąd
Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
Ugoda o wartości 500.000 EUR
Zmiany prawne ważne dla rynku finansowego
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zmiana ustawy o prawach konsumenta
Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Skuteczne negocjacje kontraktu o wartości 35 milionów EUR
Sukces w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę sieci energetycznej
Konferencja PANGEA NET w Poznaniu
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania
Precedensowy pozew o wartości ponad 700.000 PLN
Wygrana z ubezpieczycielem w precedensowym sporze odszkodowawczym
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów egzekucji komorniczej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący gminnych przepisów porządkowych.
Wygrana w sprawie przeciwegzekucyjnej o wartości ponad 1.000.000 PLN
Ważne zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dwie uchwały Sądu Najwyższego dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca służebności gruntowych
Projekt zmian prawa spadkowego
Wygrywamy w WSA w sprawie opłaty planistycznej
Trwają prace nad ,,sądami pokoju”
Zmiany w Kodeksie cywilnym
Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Duże zmiany w prawie odpadowym
Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Poznaniu
Sprzedaż Galerii Malta
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń właściciela gruntu.
Projekt ustawy w sprawie e-faktur VAT i