Maria Skrocka

Asystent prawny

Maria Skrocka
Maria Skrocka
Maria Skrocka

Bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym. W ramach swojej pracy sporządza dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), jak również wspiera przedsiębiorców w zakresie wprowadzania i rejestracji zmian wewnątrzkorporacyjnych. Zakres jej obowiązków obejmuje także monitorowanie prowadzonych na rzecz klientów postępowań sądowych.

Aktywna członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA oraz Koła Naukowego Prawa Karnego Zbrodnia i Kara.

Język angielski.

  • sporządzenie dokumentacji AML na rzecz przedsiębiorcy z kapitałem zagranicznym,
  • udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych,
  • zajmuje się prawnokarnymi aspektami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • regularne opracowywanie informacji na temat zmieniających się przepisów prawnych, dostosowanych do charakteru działalności klientów.
Monika Banach
Kinga Czaja – Kłos
Barbara Jagiełło
Ola Szydłowska
Alesia Zacharkiewicz
Łukasz Błażejewski
Dariusz Dudziński
Weronika Gawin
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Kochańska
Izabela Kowalska-Gęstwa
Martyna Kubas
dr Anna Elżbieta Nieć
Tytus Niewczyk
Filip Nowakowski
Karolina Oleksy
Bogumiła Opielewicz
Piotr Ostafi
Aleksandra Ratyna
Robert Rudnicki
Anna Wolniewicz – Glapiak
Anna Walczak
Wojciech Babiaczyk
Maria Gawecka
Maria Skrocka
dr Mirosław Babiaczyk
Dariusz Skrocki
Maciej Olejniczak
Patrycja Fluder
dr Michał Matuszczak
Łukasz Walaszek
int(289)